cedcde
51625

Jezus Król według Vaticanum II

Intronizacja Sobór Watykański II w Konstytucji dogmatycznej o Kościele Lumen gentium (KK) przedstawił prawdę o Jezusie Królu i sposobach urzeczywistnienia Jego królowania pośród ludzi. Sobór …
predex
Na 170 biskupów polskich 2 jest jedynie za intronizacja.X Piotr
predex
To wszystko sa próby oszukania Boga i Polaków.
Kiedy wreszcie zrobicie intronizację Jezusa Chrystusa na Krola POlski, ten tytuł należy mu się po jego Matce.

Czy wy napradę myslicie ,że Polacy sa głupsi od was.
Quas Primas
Nooooo, według vaticanum II, to taki jest Jezus Król.
CELOWO przeniesiono święto Chrystusa Króla z ostatniej niedzieli października na dziś.

W Tradycyjnym rycie rzymskim dziś, w ostatnią niedzielę po Zesłaniu Ducha Świętego są słowa ostrzegające przed czasami ostatecznymi....
---------
LEKCJA: List św. Pawła do Kolosan Kol 1,9-14 Bracia: Nie przestajemy modlić się za was i prosić, abyście napełn…More
Nooooo, według vaticanum II, to taki jest Jezus Król.
CELOWO przeniesiono święto Chrystusa Króla z ostatniej niedzieli października na dziś.

W Tradycyjnym rycie rzymskim dziś, w ostatnią niedzielę po Zesłaniu Ducha Świętego są słowa ostrzegające przed czasami ostatecznymi....
---------
LEKCJA: List św. Pawła do Kolosan Kol 1,9-14 Bracia: Nie przestajemy modlić się za was i prosić, abyście napełnieni byli poznaniem woli Bożej we wszelkiej mądrości i pojmowaniu duchowym. Abyście tez postępowali w sposób godny Boga, podobając Mu się we wszystkim, przynosząc owoc przez każdy dobry uczynek i wzrastając w poznawaniu Boga. A umocnieni wszelką mocą według potęgi chwały Jego, ku wszelkiej cierpliwości i stateczności z radością, dzięki czyńcie Bogu Ojcu, że nas uczynił godnymi, abyśmy się stali uczestnikami dziedzictwa świętych w światłości. (Bóg) wybawił nas z mocy ciemności i przeniósł do Królestwa Syna umiłowania swego. W Nim mamy odkupienie przez krew Jego, odpuszczenie grzechów.

EWANGELIA: Wg. św. Mateusza Mt 24,15-35 Onego czasu: Rzekł Jezus uczniom swoim: «Gdy ujrzycie brzydotę spustoszenia, zalegającą miejsce święte a przepowiedzianą przez Daniela proroka (kto czyta, niech zrozumie), wtedy ci, którzy są w Judei, niech uciekają w góry; a kto jest na dachu, niech nie zstępuje, aby co wziąć z domu swego; a kto jest na roli, niechaj nie wraca, by zabrać płaszcz swój. A biada brzemiennym i karmiącym w one dni. A proście, aby ucieczka wasza nie była w zimie albo w szabat. Będzie bowiem naówczas wielki ucisk, jakiego nie byto od początku świata aż dotąd, ani nie będzie. I gdyby nie zostały skrócone owe dni, nikt nie byłby zachowany, lecz dla wybranych będą skrócone dni owe. Wtedy, jeśliby wam kto rzekł: Oto tu jest Chrystus, albo tam — nie wierzcie. Powstaną bowiem fałszywi chrystusowie i fałszywi prorocy i czynić będą znaki wielkie i cuda, tak aby w błąd byli wprowadzeni (jeśli to być może) nawet i wybrani. Otom wam przepowiedział. Jeśliby wam tedy rzekli: oto na pustyni jest — nie wychodźcie; oto we wnętrzu domów — nie wierzcie. Albowiem jak błyskawica zabłyśnie od wschodu, a widna jest aż na zachodzie, tak będzie i przyjście Syna Człowieczego. Gdziebykolwiek było ciało, tam się zgromadzą i orły. A natychmiast po udręczeniu owych dni słońce się zaćmi i księżyc nie da światłości swojej, a gwiazdy spadać będą z nieba i moce niebieskie poruszone będą. A wówczas ukaże się na niebiosach znak Syna Człowieczego i wtedy płakać będą wszystkie pokolenia ziemi. I ujrzą Syna Człowieczego przychodzącego w obłokach niebieskich z mocą wielką i majestatem. I pośle Aniołów swoich z trąbą i głosem wielkim, i zgromadzą wybranych Jego z czterech stron świata, od szczytu niebios aż do krańców ich. A od figowego drzewa uczcie się podobieństwa. Gdy już gałąź jego staje się miękka i wypuszcza liście, wiecie, że blisko jest lato. Tak i wy, gdy ujrzycie to wszystko, wiedzcie, że blisko jest, w drzwiach. Zaprawdę powiadam wam, nie przeminie to pokolenie, dopóki nie stanie się to wszystko. Niebo i ziemia przeminą, ale słowa moje nie przeminą».
Quas Primas
Nie mogę dać polubienia pod poniższymi komentarzami, więc polubiłam - pisząc.


---------------------------------------------
VRS 2 godziny temu

Lumen Gentium - to tam gdzie piszą że katolik razem z odrzucającym Chrystusa Króla i Boga mahometaninem adoruje jednego miłosiernego Boga?
-----
VRS 2 godziny temu

Szeroka jest droga do piekła i brukowana bezczelnymi, kłamliwymi tezami.
zaszczuty
W relacjach z Bogiem argumentem najważniejszym chyba nie jest logiczny rozum I logiczne wszelkie argumenty władców tego świata a wiara I zawierzenie ewangelii.
Szatan I jego słudzy I faryzeusze też są biegli w pismach a mają na sumieniu morderstwo Boga I jego wyznawców.
Czyny a nie słowa!
zeflik13 likes this.