Slovo otce patriarchy Eliáše na Zacheovu neděli*

V evangeliu na dnešní den je napsáno, že Ježíš vešel do Jericha a procházel jím. Boží slovo pak pokračuje: „Tam byl muž jménem Zacheus, vrchní celník a veliký boháč.“ (Lk 19,2) Tento člověk byl vlas…
Zedad likes this.