Language
17
fil.news

Dumadalo sa Ikalimang Misa Namatay

Namatay si Heleno Severo Alves, 84, noong Nobyembre 12 matapos barilin isang araw bago ito sa Katedral ng Campinas, Brazil. Isang lalaking may baril ang nagpaputok sa mga mananampalataya na tumutu…