lt.news
49

Benediktas XVI paskelbė maldą: „Tikėjimui iškilo pavojus“

Katalikų tikėjimui „pavojų kelia tikinčiųjų mažėjimas, o šis pavergia jį pasauliniams standartams ir todėl atima jo didybę“, – trijų puslapių maldoje (birželio 8, publikuota lapkričio 14) švenčiant …