11:25
Norain
2.2K

Mládež sa pýta exorcistu IV.časť

Odpovedá: Mons.Peter Brodek,špirituál Kň.seminára Sv. Gorazda v Nitre