Gloria.tv And Coronavirus: Huge Amount Of Traffic, Standstill in Donations

ZAKAZY OBRZĘDÓW i świętowania z HERETYKAMI i ŻYDAMI w kościołach i poza nimi. Potępienie charyzm…

Acta Synodalia, Laodycea we Frygii, koniec IV w, can. 6, 7, 8, 9, 11, 26, 39. 6. Heretyk nie ma prawa wstępu do kościoła i do kaplicy dedykowanej męczennikom. Heretykom, dopóki trwają w herezji, zaka…
A co z posoborowymi wynalazkami typu Dni judaizmu, czy Dni islamu???
------------------------------------
6. Heretyk nie ma prawa wstępu do kościoła i do kaplicy dedykowanej męczennikom.

Heretykom, dopóki trwają w herezji, zakazuje się wstępu do Domu Bożego.
Chrześcijanie nie powinni uczestniczyć w świętach pogańskich.

Nie wolno uczestniczyć w świętach pogan ani brać udziału w ich bezbożnych działaniach.
O ucztowaniu w heretykami i Żydami.

Jeśli wyższy duchowny biesiadowałby z jakimś duchownym heretyckim, przez rok nie będzie miał pokoju Kościoła. Gdyby się na to poważyli młodsi duchowni, odbiorą chłostę. Od biesiad z Żydami nawet świeckich powstrzymuje nasza konstytucja i z żadnym naszym duchownym niech nie je chleba ten, kto skalałby się biesiadą z Żydami.