vi.news
35

Ủy ban Vatican: Không có bằng chứng lịch sử về việc sắc phong nữ phó tế

Ủy ban về nữ phó tế của Vatican đã phát hiện ra rằng không có bằng chứng lịch sử nào cho thấy phụ nữ được phong chức phó tế trong thời giáo phụ, nhà thần học người Đức Peter Hünermann, 90 tuổi, nói …