vi.news
34

Tại sao chị Inés bị chặt đầu và cắt thành từng mảnh?

Khu vực nơi Nữ tu gốc Tây Ban Nha, bà Inés Nief Sancho, 77 tuổi, bị chặt đầu và cơ thể bà bị cắt thành từng mảnh vào ngày 20 tháng 5, là một nơi "tương đối yên bình", Giám mục phụ tá Bangassou, …