vi.news
65

SSPX: Sự nổi loạn giữa các tín đồ ở Paris

Ngày 10 tháng 5, Hội Thánh Thánh Pius X (SSPX) đã trục xuất tám linh mục hàng đầu ở một quận ở Pháp vì đã ký kết (link) một tuyên bố (link) #newsWnzjvdytqz (link) phê bình về vị trí của SSPX Liên …