Mimo, że nie ze wszystkimi zachowaniami zgadzam się z ks. Woźnickim, to jednak z tą wypowiedzią zgadzam się całkowicie.
Potrzeba i wiary i rozumu, aby tę bolesną prawdę przyjąć.