lv.news
41

Francisks valkā cilts galvassegu statīvu par rituālu vardarbību, paverdzināšanu

Kohimas bīskaps Džeimss Trops (60 gadi) no Nagalandes Indijas ziemeļaustrumu daļā 28. maijā pāvestam Franciskam pasniedza Naga cilts galvassegu. Francisks tūlīt to uzvilka (attēls). Naga ciltis gatav…