Language
137
nl.news

Franciscus wil het pauselijk ambt "belachelijk maken"

De pseudonieme Pezzo Grosso heeft uitgelegd op Marco Tosatti's blog (22 juni) waarom Paus Franciscus beweert dat hij enkel uit de kranten van de Dubia hoorde. Als dit waar was, vervolgt Pezzo Grosso…