Language
187
hr.news

Vatikan se predaje: Gej propagandist prihvaćen za rektora isusovačkog teološkog fakulteta

Kongregacija za katolički odgoj prihvatila je gej propagandista, oca Ansgara Wucherpfenniga, za rektora Isusovačkog teološkog fakulteta Sv. Georgen u Frankfurtu, kako izvještava Jesuiten.org (15. …
Write a comment
hr.news mentioned this post in Prelati visokog ranga potiču homoseksualce "van svake mjere" - kardinal Müller.