Gloria.tv And Coronavirus: Huge Amount Of Traffic, Standstill in Donations

MODLITWY Z ODPUSTAMI - Modlitwa z Odpustem Zupełnym o podwyższenie Kościoła Świętego.

Odpowiadajmy skutecznie i zbawiennie na zaćmienie piękna Kościoła przez grzechy Jego ludzi. Aby dym zaciemniający światłość świata opadł i by zajaśniało wielkie piękno Oblubienicy Chrystusa, i …