Kompendium Katechizmu Kościoła Katolickiego - W jaki sposób Bóg stworzył świat?

54. W jaki sposób Bóg stworzył świat? Bóg stworzył wszechświat w sposób wolny, według swojej mądrości i z miłości. Świat nie powstał w wyniku jakiejś konieczności, ślepego przeznaczenia czy przypadku…
Radek33 likes this.