vi.news
26

Francis đề xuất Tài liệu Abu Dhabi cho Liên Hợp Quốc, muốn "Ngày huynh đệ thế giới"

Ủy ban cao cấp về tình huynh đệ của con người đã gửi lời cầu xin của Francis đến Liên Hợp Quốc, yêu cầu tuyên truyền tài liệu Abu Dhabi của Francis. Theo VaticanNews.va (ngày 5 tháng 12), Francis đã …