Litánie pokory a Modlitba k Panne Márii.

Litánie pokory a Modlitba k Panne Márii, ktorá pretvorí srdce Litánie pokory: ...Od strachu z neúspechu, osloboď ma, Ježiš.... Modlitba, ktorá pretvorí tvoje srdce: ...Pretvor moje srdce, Svätá …More
Litánie pokory a Modlitba k Panne Márii, ktorá pretvorí srdce
Litánie pokory: ...Od strachu z neúspechu, osloboď ma, Ježiš.... Modlitba, ktorá pretvorí tvoje srdce: ...Pretvor moje srdce, Svätá Mária,..aby zostalo srdcom dieťaťa, čisté a priehľadné ako pramenitá voda....
Litánie pokory:
Ježiš, tichý a pokorný srdcom, vyslyš ma.
Od túžby, aby si ma vážili, osloboď ma, Ježiš.
Od túžby, aby som bol vyvyšovaný, osloboď ma, Ježiš.
Od túžby, aby som bol ctený a chválený, osloboď ma, Ježiš.
Od túžby, aby som bol uprednostňovaný, osloboď ma, Ježiš. Od túžby, aby ma všetci prijímali, osloboď ma, Ježiš. Od strachu, že mnou budú opovrhovať, osloboď ma, Ježiš. Od strachu, že upadnem do zabudnutia, osloboď ma, Ježiš. Od strachu z neúspechu, osloboď ma, Ježiš. Od strachu, že budem ponížený, osloboď ma, Ježiš. Od strachu, že nebudem prijatý, osloboď ma, Ježiš. Keď iní majú viac úspechu ako ja, daj mi milosť prijať to v pokoji, Ježiš. Keď sú iní viac prijímaní ako ja, daj mi milosť prijať to v pokoji… More
dalila likes this.