vi.news
47

Chile: Những kẻ phá hoại thì chỉ biết phá - Còn tín hữu phải sửa

Ba tuần biểu tình rầm rộ ở Santiago, Chile, đã lên đến đỉnh điểm trong một số vụ mạo phạm nhà thờ. Các bức tường của nhà thờ Vera Cruz bị bao vây bởi những khẩu hiệu ghê tởm như: "Chúng ta sẽ đốt …