vi.news
49

Hồng y thúc giục: Francis "phải" đưa ra một xác minh

Hồng Y của Utrecht, Willem Eijk, Hà Lan, nói rằng Francis "phải" đưa ra xác minh liên quan đến các giáo lý về hôn nhân, ngoại tình, liên thông và gian dâm đồng tính. Trao đổi với LifeSiteNews.com (…