vi.news
41

Hồng y Tweets: "Làm một người phụ nữ rất khó khăn"

"Làm phụ nữ là một việc cực kỳ khó khăn vì nó chủ yếu bao gồm việc đối mặt với đàn ông (Joseph Conrad)," Hồng y của Giáo triều Gianfranco Ravasi đã tweet trong Ngày Quốc tế Phụ nữ Xã hội Chủ nghĩa (…