teologiapolityczna.pl
cedcde
11

30 listopada. Święto świętego Andrzeja Apostoła. Komentarz do Ewangelii o. Jacka Salija OP

(Iz 49, 1-6) Wyspy, posłuchajcie Mnie! Ludy najdalsze, uważajcie! Powołał Mnie Pan już z łona mej matki, od jej wnętrzności wspomniał moje imię. …
Anieobecny
...Otóż głoszenie Ewangelii polega nie na przekazywaniu samej tylko nauki, choćby najprawdziwszej i najwznioślejszej, ale na przekazywaniu świadectwa o Jezusie, Świadku Wiernym miłości Ojca Przedwiecznego...
Anieobecny likes this.