magdach
351K

Naše poutní cesta do Španělska a Portugalska – možná poslední možnost světu, nám všem!

Naše poutní cesta do Španělska a Portugalska – možná poslední možnost světu, nám všem! Kdybyste jen věděli…:-( Svět, kdyby Pán nepovolal tuto misi, by už dnes vypadal úplně jinak…:-( Ne, není to žádn…
Verka
Jo to je Petra Bostlová? A její parta pravých exorcistů? Tak to je opravdu hodnotný čtení
magdach
...Pravidelný (každodenní) Zápisník z této poutní cesty, viz na blogu...petrabostlova.wordpress.com/…/pout-marianskeh…
pebu
Jste stejní jako ty americké sekty. Ti též končí každé kázání sdělením čísla účtu.
pebu
Kdo chce opravdově pomáhat, nemusí být bohatý a tudíž nemusí vybírat peníze. Není třeba jezdit "až na konec světa". Bůh je všude!
magdach
PEČEŤ ŽIVÉHO BOHA

„Ó, můj Bože, můj milující Otče, přijímám s láskou a vděčností tvou Božskou pečeť ochrany.
Tvé Božství obklopuje mé tělo a duši navěky.
Skláním se v pokorném díkuvzdání a nabízím Ti svou hlubokou lásku a věrnost k Tobě, mému milovanému Otci.
Úpěnlivě Tě prosím, ochraňuj mě a mé milované touto mimořádnou pečetí a já se zavazuji, že svůj život zasvětím Tvé službě navěky věků.
More
PEČEŤ ŽIVÉHO BOHA

„Ó, můj Bože, můj milující Otče, přijímám s láskou a vděčností tvou Božskou pečeť ochrany.
Tvé Božství obklopuje mé tělo a duši navěky.
Skláním se v pokorném díkuvzdání a nabízím Ti svou hlubokou lásku a věrnost k Tobě, mému milovanému Otci.
Úpěnlivě Tě prosím, ochraňuj mě a mé milované touto mimořádnou pečetí a já se zavazuji, že svůj život zasvětím Tvé službě navěky věků.
Miluji Tě, drahý Otče.
Utěšuji Tě v těchto časech, drahý Otče.
Obětuji Ti Tělo a Krev, Duši i Božství Tvého milovaného Syna na smír za hříchy světa a za spásu všech tvých dětí. Amen.“


Může snad být křesťan, který se vyjadřuje a smýšlí hanlivě o této modlitbě Boha Otce, této modlitbě Boží pečetě??
magdach
Už jsem Vám jednou, Lubica, napsala, že je mi Vás líto :-( Však Pán Ježíš ve Varování sám řekl, že mnozí nevydrží do konce :-( ...Ale ještě k tomu nadávat a tolik snad až nenávisti či jiných negativních emocí? Opravdu si myslíte, že tohle je ta Boží cesta??
ľubica
irbis , dakujem za vašu trefnu evanjeliovu pohotovost pritomnu v namietkach na magdach- herezy resp. bludy p. Bostlovej, velmi si to cenim a pripájam podobnu pohotovost alice pod inymi vlaknami:
Zednářské cíle, povaha a politika (1932)
a Ovplyvňovanie počasia naberá tento rok na obrátkach...
kde na poznamku tomislava ----alica napisala: Nemyslím si, že kresťania masonstvo VČAS …More
irbis , dakujem za vašu trefnu evanjeliovu pohotovost pritomnu v namietkach na magdach- herezy resp. bludy p. Bostlovej, velmi si to cenim a pripájam podobnu pohotovost alice pod inymi vlaknami:
Zednářské cíle, povaha a politika (1932)
a Ovplyvňovanie počasia naberá tento rok na obrátkach...
kde na poznamku tomislava ----alica napisala: Nemyslím si, že kresťania masonstvo VČAS ODHAĽUJÚ
a moja reakcia nato:
katolici spamatajte sa!!!!kríže maju AJ slobodomorári,..... a ten vidieť pekne v tej blbej pečati!
www.masonic-art.com/…/Freimaurer-Pin-…
Amulet falošnej írskej vizionárky (Pečať živého Boha) je symbolom slobodomurárov. gloria.tv
....... je to tu pekne rozobraté / / a len slepý bude v tých falošnych zjaveniach pokračovať...
Irbis
@magdach To taky nedělam. Dávám soukromá zjevení, která jsem vložil, na roveň vašeho poselství.
Nevymlouvejte se pořád na Písmo sv., o tom jsem se zmínil jen na začátku.
magdach
Irbisi, to snad nemyslíte vážně...Nemůžete přece klást dílo lidské na roveň Písma Svatého. Lidi, mnohem více se modleme, tyhle neplodné diskuze akorát tak lidem zabírají tak potřebný čas, modliteb je třeba. A ďábel se chechtá. Ďáblu nevadí křesťan, který se nemodlí.
magdach
Zjevení svatého Jana vám nikdo z lidí, ani z těch největších teologů, plně nevyjasní. Nebude to nejspíš tím, Macku, že naše lidské chápání má své meze a Pán lidem zatím nedal moudrost pro jeho plný výklad, co myslíte? Vy zaměňujete, směšujete, Evangelium a Apokalypsu sv. Jana, ne já. A tím končím tuto neplodnou diskuzi a vracím se zpátky k modlitbě. pb
Irbis
Prosím:
Dionysius z Lützenburgu ve 38. kapitole svého díla o Antikristovi píše: Henoch a Eliáš budou bleskovou rychlostí dopraveni z ráje do Jeruzaléma na ohnivém voze. Tam hned pospíší do chrámu a budou hlásat, že v něm uctívaný bezbožný člověk je proroky předpověděný Antikrist. Oba proroci jej veřejně označí za největšího čaroděje, lháře a nejodpornějšího padoucha. Poté se objeví biřici s …More
Prosím:
Dionysius z Lützenburgu ve 38. kapitole svého díla o Antikristovi píše: Henoch a Eliáš budou bleskovou rychlostí dopraveni z ráje do Jeruzaléma na ohnivém voze. Tam hned pospíší do chrámu a budou hlásat, že v něm uctívaný bezbožný člověk je proroky předpověděný Antikrist. Oba proroci jej veřejně označí za největšího čaroděje, lháře a nejodpornějšího padoucha. Poté se objeví biřici s úkolem svaté muže zajmout a mučit. Jakmile se však pochopové k oběma svatým mužům přiblíží, objeví se v jejich blízkosti děsivé přírodní úkazy, jmenovitě hromy a blesky, takže vystrašení biřici uprchnou. Ohněm, dštícím z nebe, pak budou na útěku zabiti. Od rána do večera budou oba svatí muži procházet ulicemi Jeruzaléma, všude kázat a lidem říkat, kdo je Antikrist a jak hanebně jsou jím podvedeni.

Svatá Hildegarda († 1179 ve věku 82 let) o tom věstila: „Henoch a Eliáš boudou tajemným způsobem v ráji Bohem zasvěcováni. Bůh jim ukáže díla lidí tak, jako by je viděli vlastníma očima. Oba muži jsou proto mnohem moudřejší než všichni mudrci dohromady. Tatáž síla, která Henocha a Eliáše odnesla ze země, je v čase, kdy Antikrist bude hlásat své zvrácené učení, zase ve vichřici na zem vrátí. Po čas pobytu mezi lidmi budou vždy po čtyřiceti dnech posíleni. Od Boha mají pověření vzdorovat Antikristovi a bloudící přivést zpět na cestu spásy. Oba, věkem i postavou vynikající muži, budou k lidem mluvit takto: ‚Tento proklatec je poslán ďáblem zavádět lidi do bludu. My jsme byli Bohem střeženi na skrytém místě, kde jsme nepociťovali lidská soužení a strasti. Nyní jsme posláni Bohem postavit se bludu řečeného zhoubce. Hleďte, jak jsme vám podobni věkem i postavou!‘ A protože se svědectví obou mužů bude shodovat, dostane se jim od lidí víry. Všichni budou oba starce následovat a opustí blud. Ti rychle projdou všemi městy i vesnicemi, kde předtím Antikrist šířil své bludné učení, a mocí Ducha Svatého způsobí pravé zázraky. Celý národ jimi bude velice udiven. Henoch a Eliáš jako úderem hromu zmatou a zahanbí Satanův doprovod, a křesťany upevní ve víře. Proto budou křesťané k mučednické smrti, kterou jim syn zhouby již připravil, radostně spěchat jako k hostině, takže katani budou znaveni počítat zabité, neboť jejich krev poteče jako voda v potoce.“

Sestra Mechtilda (v 13. stol.) z dominikánského řádu v Magdeburku o Henochovi a Eliášovi říká: ... Henocha a Eliáše doprovodí z ráje anděl. Čirost a blaženost, kterou tam v tělech měli, pak zmizí a oni znovu dostanou pozemský vzhled a stanou se z nich smrtelníci. Jakmile spatří zemi, vyděsí se jako lidé, kteří uvidí moře a nevědí, jak se přes ně dostat. Budou jíst med a pít vodu smíšenou s vínem, zatímco jejich duch bude sycen Bohem. Vystoupí jako kazatelé v posledním času trápení, kdy většina dobrých lidí již mučednicky zahynula, a utěší lid. Henoch a Eliáš zaženou Antikrista do úzkých; budou lidem říkat, kdo opravdu je a čí mocí působí divy, jakým způsobem přišel na svět a také jak skončí. Pak se obrátí mnoho mužů i žen, kteří předtím Antikrista následovali.

Všechno tohle a mnoho dalšího si můžete přečíst v těch kapitolách.
magdach
Irbis, buďte konkrétní. Tohle může říct každý. Slova slova slova, ale konkrétní by člověk pohledal...
magdach
Macku, nezdá se mi, že by zrovna Zjevení svatého Jana bylo "přístupné širokým lidovým vrstvám" :-) Nikdo z lidí nemůže totiž říct, že mu plně rozumí a chápe. Takový má leda tak problém s pýchou.
Irbis
@magdach
Výklad není můj a navíc je v souladu s uznanými proroctvími. Co můžete nabídnout vy? Jen pouhé vaše poselství, které je se všemi ostatními v rozporu. Že by Pán Ježíš v minulosti vodil za nos všechny ty svaté muže a ženy a až ve 21. stol. začal říkat pravdu, to si opravdu nemyslím. Ale co vy?
Vaše poselství je v evidentním rozporu s tolika proroctvími z předchozích staletí. Jak si to …More
@magdach
Výklad není můj a navíc je v souladu s uznanými proroctvími. Co můžete nabídnout vy? Jen pouhé vaše poselství, které je se všemi ostatními v rozporu. Že by Pán Ježíš v minulosti vodil za nos všechny ty svaté muže a ženy a až ve 21. stol. začal říkat pravdu, to si opravdu nemyslím. Ale co vy?
Vaše poselství je v evidentním rozporu s tolika proroctvími z předchozích staletí. Jak si to dáváte dohromady?
ľubica and one more user like this.
ľubica likes this.
aobubo likes this.
magdach
Od nás jedou dva. Pěšky se půjde tolik...:-) Celé dny. Vyrážíme taky do oblastí, kam se jinak nedostane než pěšky, po skalách, oba jsou taky tak trochu horolezci...Půjde se taky neprostupnou a velmi nehostinnou krajinou, bez vody a v hrozných vedrech. Prosíme o modlitby, děkujeme!
magdach
Je "pěkné", irbis, že všechno tak dobře víte :-) I o Henochovi, i kde je a jak. Akorát že vycházíte z naprosto doslovného výkladu Janova Zjevení. A v tom je ta chyba. Vůbec nemusí jít o personifikaci, ve Varování je, že tito svědci jsou církev židů a církev křesťanů. Absolutní průšvih totiž je, co dovolil zednářský 2. vatikán. koncil, onu laicizaci teologie. Dnes už každý může být teologem, že, …More
Je "pěkné", irbis, že všechno tak dobře víte :-) I o Henochovi, i kde je a jak. Akorát že vycházíte z naprosto doslovného výkladu Janova Zjevení. A v tom je ta chyba. Vůbec nemusí jít o personifikaci, ve Varování je, že tito svědci jsou církev židů a církev křesťanů. Absolutní průšvih totiž je, co dovolil zednářský 2. vatikán. koncil, onu laicizaci teologie. Dnes už každý může být teologem, že, prostě si vyloží Písmo, jak chce. A na tom pak staví. To je fakt průšvih. Nevím, proč stejné neaplikujete třeba na chirurgii. Co myslíte, nechal byste svoji matku operovat takovým operatérem? Já tedy ne.
Irbis
@magdach
Radši si přečtěte kapitoly, jejichž názvy jsem sem dal. Dočetla byste se např.:
Oba proroci jsou Bohem v Apokalypse nazváni „mými dvěma svědky“, (Zj 11,3.) protože dosvědčují pravdu podle zásady: „Ústy dvou nebo tří svědků bude každá věc dokázaná.“(Dt 19,15.) – Svými slovy a zázraky dosvědčí, že Ježíš Kristus je podle věštby proroků pravý Spasitel světa a skutečný Syn Boží. Dále (…More
@magdach
Radši si přečtěte kapitoly, jejichž názvy jsem sem dal. Dočetla byste se např.:
Oba proroci jsou Bohem v Apokalypse nazváni „mými dvěma svědky“, (Zj 11,3.) protože dosvědčují pravdu podle zásady: „Ústy dvou nebo tří svědků bude každá věc dokázaná.“(Dt 19,15.) – Svými slovy a zázraky dosvědčí, že Ježíš Kristus je podle věštby proroků pravý Spasitel světa a skutečný Syn Boží. Dále (tak jako Jan Křtitel dosvědčil první příchod Krista) vydají svědectví, že druhému příchodu Krista bude předcházet soud. Po 1 260 dní budou kázat, oblečeni v žínice a hrubý šat(Zj 11,3.), čímž se má zjevně naznačit, že jejich úlohou je napomínat lidi k pokání. Oba proroci budou mít nadpřirozené schopnosti.(Zj 11,6.)

A pak je tam spousta uznaných proroctví, která říkají opak toho, co vaše poselství.
Henoch není přímo před Božím trůnem, protože dosud nezemřel, je zatím jen v Ráji. Už jsme o tom diskutovali zde Zomrel Eliáš a Henoch ???
Račte si to přečíst.
ľubica and one more user like this.
ľubica likes this.
Peter(skala) likes this.
magdach
...řeknu vám, proč poutě, třeba jako tato. Modlitební skupiny Varování nepřinášejí to, co měly přinášet! MĚLO NÁS BÝT MNOHEM VÍC! MNOHEM VÍC MODLITEBNÍCH SKUPIN! JEŠTĚ PŘED VAROVÁNÍM! Kolik jen kněží se přiznávají k poselství Varování? Kolik jich znáte?? Já znám naopak ty, kteří lstí ďábla ubývají: např. že jsou dnes už očipovaní! Faktem je, že MODLITEBNÍ SKUPINY VAROVÁNÍ NEPŘIBÝVAJÍ, ALE NAOPAK,…More
...řeknu vám, proč poutě, třeba jako tato. Modlitební skupiny Varování nepřinášejí to, co měly přinášet! MĚLO NÁS BÝT MNOHEM VÍC! MNOHEM VÍC MODLITEBNÍCH SKUPIN! JEŠTĚ PŘED VAROVÁNÍM! Kolik jen kněží se přiznávají k poselství Varování? Kolik jich znáte?? Já znám naopak ty, kteří lstí ďábla ubývají: např. že jsou dnes už očipovaní! Faktem je, že MODLITEBNÍ SKUPINY VAROVÁNÍ NEPŘIBÝVAJÍ, ALE NAOPAK, LSTÍ ĎÁBLA A JEHO OTROKŮ UBÝVAJÍ! Vždyť podívejte, kolik jen tady na diskuzi je diskutujících, kteří se přiznali, že patří k bývalým modlitebníkům modlitebních skupin a příznivců, zastánců, poselství Varování a dnes stojí na straně odpůrců! A toto je fenomém rozšířený, žel! To je důvodem, proč Pán Ježíš v květnu ve zjevení plakal, nad tím, co se stane v Evropě a s Evropou! To je důvod naší poutní cesty do Španělska a Portugalska. Je to mise záchranná a smírčí.
magdach
Ad Irbis: Franze Spirago dáváte na roveň Písma Svatého? v Písmu Svatém takového nic nestojí (!), takže Písmem Svatým se rozhodně neohánějte. p.s. Mimochodem, víte, co také mluví proti myšlence, že by Henoch a Eliáš přišli znovu v těle? OBA JSOU TOTIŽ PŘÍMO PŘED BOŽÍM TRŮNEM JAKO ANDĚLÉ, HENOCH NAPŘ. JAKO METATRON, JSOU POVAHY TAK ROZDÍLNÉ OD TĚLA...HENOCH, PŘEDSTAVME SI, DNES METATRON, …More
Ad Irbis: Franze Spirago dáváte na roveň Písma Svatého? v Písmu Svatém takového nic nestojí (!), takže Písmem Svatým se rozhodně neohánějte. p.s. Mimochodem, víte, co také mluví proti myšlence, že by Henoch a Eliáš přišli znovu v těle? OBA JSOU TOTIŽ PŘÍMO PŘED BOŽÍM TRŮNEM JAKO ANDĚLÉ, HENOCH NAPŘ. JAKO METATRON, JSOU POVAHY TAK ROZDÍLNÉ OD TĚLA...HENOCH, PŘEDSTAVME SI, DNES METATRON, SPÍŠE JAKO LAISEROVÝ PAPRSEK, MÁM-LI NĚJAK POPSAT. ROZHODNĚ JAKO PAPRSEK. Mají tak výsostné postavení před Hospodinem, že je nemůžeme žádat jako ostatní anděle o zásah, ale je vysílá pouze sám Hospodin! Takže Boha Otce můžeme prosit o jejich vyslání. Samozřejmě, Bůh může vše a kdyby je chtěl poslat znovu v těle, pošle je v těle. Ale tomu tak nebude, Varování je tak I ZDE zcela v souladu s Písmem! Porovnejte pasáž ve Zjevení Svatého Jana. RADOSTNOU OSLAVU NEPOSKVRNĚNÉHO SRDCE PANNY MARIE! Petra Bostlová
One more comment from magdach
magdach
Ad Beno. Asi víte, že došlo k chybnému překladu - můžete si porovnat s originálem, který je stále týž: Ano, doba soužení od prosince 2012, ale v originálu stojí, celou tu dobu, že ne "ve které", ale "po" 3,5 roku od prosince 2012 vystoupí Antikrist. Takže jsme v době, kdy kdykoli můžeme čekat veřejné vystoupení Antikrista. p.s. Ano, bylo by velice záhodno, aby ti, kdo odsuzují, modlili se o dar …More
Ad Beno. Asi víte, že došlo k chybnému překladu - můžete si porovnat s originálem, který je stále týž: Ano, doba soužení od prosince 2012, ale v originálu stojí, celou tu dobu, že ne "ve které", ale "po" 3,5 roku od prosince 2012 vystoupí Antikrist. Takže jsme v době, kdy kdykoli můžeme čekat veřejné vystoupení Antikrista. p.s. Ano, bylo by velice záhodno, aby ti, kdo odsuzují, modlili se o dar rozlišení a poté si CELÉ VAROVÁNÍ PŘEČETLI. Souhlasím naprosto. pozn. Komické je, že se odpůrci odkazují na odsuzující rozsudek Graubnera, MEGAZEDNÁŘE! Tak to je fakt "důvod"...
Irbis
@magdach Jeden takový důvod, proč poselství nejsou pravá:
1325. Poselství Ježíše ze dne 29. ledna 2015 v 21:30.
ENOCH A ELIÁŠ NEPŘIJDOU V TĚLE
______________________________________________________
Antikrist-Franz Spirago

٠ Bůh během tří a půl let bude bojovat s Antikristem prostřednictvím proroků Henocha a Eliáše

٠ Eliášovo kázaní a zázraky spolu s jeho nalezením archy úmluvy vedlo k …
More
@magdach Jeden takový důvod, proč poselství nejsou pravá:
1325. Poselství Ježíše ze dne 29. ledna 2015 v 21:30.
ENOCH A ELIÁŠ NEPŘIJDOU V TĚLE
______________________________________________________
Antikrist-Franz Spirago

٠ Bůh během tří a půl let bude bojovat s Antikristem prostřednictvím proroků Henocha a Eliáše

٠ Eliášovo kázaní a zázraky spolu s jeho nalezením archy úmluvy vedlo k obrácení téměř celého židovského národa v Palestině na křesťanství

٠ Antikrist proroky Henocha a Eliáše v Jeruzalémě vlastnoručně zabije a poté vypukne nové neslýchané pronásledování křesťanů


Tohle je tedy v rozporu nejen s Písmem sv., ale také s církevně uznanými proroctvími.
ľubica likes this.
magdach
p.s. Těm, kdo neustále tvrdí, že v poselství Varování jsou hereze, tak sem s nimi. KONEČNĚ BUĎTE KONKRÉTNÍ! Že nemůžete? Ano, to je fakt, nemůžete. PROTO TOTIŽ, ŽE VE VAROVÁNÍ ŽÁDNÉ HEREZE NEJSOU!
magdach
Poutě se přece nijak nepříčí poselství Varování, naopak. Není přece ve Varování, že od teď už žádné poutě. p.s. A co myslíte, že na poutích rozšiřujeme? :-) Evangelizujeme a evangelizujeme, rozdáváme medailky, také medailky Matky Spásy, výtisky Boží pečetě, mluvíme s lidmi o Varování apod. :-) HALELUJAH!
Pravda bude skryta
S vami pani Magdach ale nesuhlasim.
Ak verite tym posolstvam, preco put?
Ja by som tie peniaze dal na rozsirenie
Bozej pecate.
Ak verite, toto je jedina dobra vec.
Pravda bude skryta
Praveze na hodinu presne..To rok dopredu nedokaze clovek takto presne predpovedat, zrealizovat alebo naplanovat.
Stylita : praveze toto nie je ine evanjelium, ale upozornuje na nebezpecenstvo smrtelneho hriechu, kdezto z Vatikanu to nie je pocut.Tam sa vravi iba o solidarite.Dam zobrakovi jedlo, ale ked mu nepripomeniem, ze napr vrazda je smrtelny hriech, pomozem mu iba docasne a on po smrti bez …More
Praveze na hodinu presne..To rok dopredu nedokaze clovek takto presne predpovedat, zrealizovat alebo naplanovat.
Stylita : praveze toto nie je ine evanjelium, ale upozornuje na nebezpecenstvo smrtelneho hriechu, kdezto z Vatikanu to nie je pocut.Tam sa vravi iba o solidarite.Dam zobrakovi jedlo, ale ked mu nepripomeniem, ze napr vrazda je smrtelny hriech, pomozem mu iba docasne a on po smrti bez vycitiek svedomia za zivota, skonci v pekle.
magdach likes this.
Stylita
I kdyby přišel anděl z nebe a přinesl jiné Evangelium , ať je proklet
Pravda bude skryta
henta tie lejdy z Irska predpovedali na hodinu presne , rok dopredu Benediktov odchod.
A neveríte na Varovanie? Ak nie o to bude vacsi sok...ked pride
magdach likes this.
aobubo
No to by mě také zajímalo Hoki :)
FreeNDA
Více čtenářů, více nicků.
magdach
Hoki, proč vlastně potřebujete tolik nicků? :-)
aobubo
To je asi nějaká sportovní hra, jako štafeta se opičit po té Irce s poselstvím se spasitelským komplexem.
Janina .Ludmila likes this.
aobubo
Tak si ty peníze na tu zdánlivou " záchrannou misi" vydělejte a netahejte je z lidí. Jste průhlední s to vaší sbírkou.
Janina .Ludmila likes this.
magdach
Vy nepracujete, aobubo? Takže ani nejíte? My pracujeme, zkuste to taky, je to fajn.
Vilém likes this.
aobubo
Kdo nepracuje ať ani nejí