Francis cảnh báo các Giám mục Madagascar về các Linh mục trẻ "cứng nhắc"

Giáo Hoàng Francis đã nói chuyện vào ngày 7 tháng 9 tại Nhà thờ Antananarivo, Madagascar, với các giám mục địa phương về việc sàng lọc chủng sinh. Trong bối cảnh này, ông đã cảnh báo họ về những linh…