Święci też mylili się i popełniali błędy

Nie wolno podważać ważności i prawomocności liturgii posoborowej, mimo błędnie przeprowadzonej reformy liturgicznej. Jednocześnie należy uczynić wszystko, co możliwe i godziwe, aby liturgia trydenc…
Elkam and 2 more users like this.
Elkam likes this.
Radek33 likes this.
Sykomora likes this.