vi.news
171

Chi tiết mới vạch mặt phiên toàn bẩn thỉu chống lại hồng y Pell

Nhiều bằng chứng vạch mặt phiên toàn giả ở Melbourne chống lại Hồng Y George Pell đã được xuất bản bởi CathNewsAgency.com (ngày 17 tháng 12). Pell đã bị kết án "có tội" vào ngày 11 tháng 12 vì đã "…