07:03
Grauss
402

UMUČENÍ KRISTA - Ježišovi priatelia počas soboty (58)

Umučení našeho Pána Ježíše Krista ve viděních blahoslavené Anny Kateřiny Emmerichové.