V úvodzovkách pravoslávny ("pravoslávny") , alebo i "Ortodoxný" sú nekresťania a musia konvertovať na tradičnú Katolícku Vieru. Mimo Cirkve Nieto Spása.More
V úvodzovkách pravoslávny ("pravoslávny") , alebo i "Ortodoxný" sú nekresťania a musia konvertovať na tradičnú Katolícku Vieru.
Mimo Cirkve Nieto Spása.
hlavnespravy.sk

Vatikan II a heréza so schizmatikmi - Hlavné správy

Odpadlíctvo Vatikán II sekty so schizmatikmi – sľubovaná skrátená časť. Čítajte i časti pred tým. Ján Pavol II dáva relikviu Sv Greogora Osvietieľa …
KristianKeller
Modlite sa denne Ruženec (link), 15 dekád. Anglicky hovoriaci, je imperatívne, aby ste navštívili stránku vaticancatholic.com www.rexisrael.com/sk/ako-sa-modlit-ruzenec/
KristianKeller
Oni majú budovy, ale vy máte Apoštolskú Vieru. Oni môžu okupovať chrámy, ale sú mimo pravej Viery. Vy zostávate mimo týchto miest na modlenie, ale Viera sídli vo vás.– (Sv.Atanázius).
KristianKeller
„Keď akýkoľvek človek, príde ku vám a prinesie nie túto doktrínu, neprijmite ho v dome, a nepovedzte mu: Boh vám žehnaj.“ (2. Ján 10)

Pre spásu musíte byť Katolík, a nie ekumenik v spoločenstve ekumenikov a post-koncilových antipápežov. Mimo Cirkvi Nieto Spása!