10:43
Norain
3.9K

Mládež sa pýta exorcistu I.časť

Odpovedá:Mons.Peter Brodek,špirituál Kň.seminára Sv. Gorazda v Nitre