vi.news
20

Đức Hồng Y: Có thể có "một vài vị Thánh [Hồi giáo]" trong số những người nhập cư hàng loạt

"Chính Chúa Giêsu đến với chúng ta trên một chiếc thuyền, cũng chính ngài ở trong những người lớn hay đứa trẻ bị chết đuối", Hồng Y Agrigento mù mờ Francesco Montenegro, Sicily, đã giảng cho ngày lễ …