Language
25
fil.news

Mga Obispong "Liberal" Sumobra Bilang Awtoridad Laban sa mga Katoliko - Kardinal Müller

Minaliit ng mga Obispong Liberal ang kanilang awtoridad sa paghiling na sundin ang mga maling turo at paglabag ng mga moral na batas, isinulat ni Kardinal Gerhard Müller sa isang pahayag sa …