03:23
vladinko0
151.3K

Tridentská omša - Promo

Tridentská omša - Promo
ľubica
Kongregace pro nauku víry spolu s komisí Ecclesia Dei vydaly dekret, podle kterého se povoluje každému knězi římského ritu včetně řeholníků 13. května 2017 ve výroční den 1. fatimského zjvení celebrovat v tradičním ritu mši k Neposkvrněnému Srdci Panny Marie z 22. srpna s patřičnou komemorací (jako Missa votiva II. classis). Podepsáni Gerhard Müller a Guido Pozzo.
Mše podle misálu 1962 k uctění …More
Kongregace pro nauku víry spolu s komisí Ecclesia Dei vydaly dekret, podle kterého se povoluje každému knězi římského ritu včetně řeholníků 13. května 2017 ve výroční den 1. fatimského zjvení celebrovat v tradičním ritu mši k Neposkvrněnému Srdci Panny Marie z 22. srpna s patřičnou komemorací (jako Missa votiva II. classis). Podepsáni Gerhard Müller a Guido Pozzo.
Mše podle misálu 1962 k uctění památky 1. fatimského zjevení
Roberto 55 and 2 more users like this.
Roberto 55 likes this.
ľubica likes this.
Caesar likes this.