Velikonoční pastýřský list 2019

Drazí bratři a sestry! Tyto dny prožíváme největší svátky. Připomínáme si Boží lásku, projevenou v Božím Synu, Ježíši Kristu, který nás nejen vykoupil z hříchu na potupném kříži, ale i třetího dne …
Zedad likes this.