"Reforma" Kurije stvorit će "Super dikasterij" i još više degradirati Kongregaciju za nauk vjere

"Reforma" Rimske kurije vidjet će stvaranje nove "super službe" za evangelizaciju, koja će dodatno narušiti položaj Kongregacije za nauk vjere. Evangelizacija je umrla u Crkvi nakon Drugog vatikansko…