Gloria.tv And Coronavirus: Huge Amount Of Traffic, Standstill in Donations

UCHODŹCY

UCHODŹCY Quidquid agis, prudenter agas et respice finem. Papieżowi Franciszkowi, ku rozwadze… Módlmy się za tych co żegnać musieli swojej ojczyzny zakrwawione progi… Módlmy się za tych co ich przy…