vi.news
45

Thay vì một bài giảng: Phỉ báng viên Francis phàn nàn về những lời lăng mạ

Sau ba tháng nghỉ hè, Giáo hoàng Francis đã tiếp tục vào ngày 16 tháng 9 Tân thức Thánh Thể buổi sáng. Ông thay thế bài giảng đầu tiên của mình bằng những lời lăng mạ. Francis đã so sánh các giám …