fil.news
29

Mga Preladong may Mataas na Ranggo Itinataguyod ang mga Homoseksuwal "Higit pa sa lahat ng …

Walang impormasyon si Kardinal Gerhard Müller tungkol "homoseksuwal network" sa Vatican - maliban sa sinabi ito ni Pope Francis. Sa pagsasalita sa CatholicNewsAgency.com (Nobyembre 30), inamin niya …