18:20

Děti a sledování pornografie. Vznik homosexuality.

1/3 internetu jsou pornografické stránky. S rodinným terapeutem MUDr. Vladislavem Chválou z Institutu rodinné terapie a psychosomatické medicíny v Liberci. Moderátorka: Přemýšlím nad tím do jaké …More
1/3 internetu jsou pornografické stránky. S rodinným terapeutem MUDr. Vladislavem Chválou z Institutu rodinné terapie a psychosomatické medicíny v Liberci. Moderátorka: Přemýšlím nad tím do jaké míry, když na druhou stranu ale taky se díváme na pohádky a pohádky mám pocit, je ta druhá stránka věci, kde se nám ukazuje, jak ten život může být romantický, jak si dáváme dárky, jak nás muži nosí na rukou. A ta realita je taky někdy něco jako smutnější. Tak si říkám, jestli ale v tu chvíli, nemá tam být k dispozici třeba ten rodič nebo ---- 8.51 ------ ten učitel nebo nějaká jako dospělá osoba která tím ty lidi nějak jako logicky provede. MUDr.: Kéž by byla! Kéž by tam někdo takový byl! Ovšem, jestli jste, asi jste maminka, protože maminky a tatínkové vědí, jak těžko se mluví o sexu s dítětem, protože oni o svém sexu mluvit nechtějí, ani nemohou, protože to je jejich intimita. ------- 9,11 -------- A ta nemá vůbec co jako. To není nic pro ty děti, abych tak řekl. ------ 9.15 ------- Takže …More
Tomislav
Důležitou příčinou rozmachu homosexuality je dětství a mládí chlapce v neúplné rodině, kde se chlapec nacházel pod vlivem samotné matky, babičky a třeba i sestry, které se všechny snažily chovat jako přísný otec.
Zedad
Svěřujeme se do tvé Prozřetelnosti Bože. Prosíme tě za děti našeho národa, prosíme tě za děti celého světa.
Zedad and one more user like this.
Zedad likes this.
apredsasatoci likes this.