vi.news
41

Francis bắt đầu Mùa Vọng với Thánh Lễ Rừng Châu Phi

Vào Chủ nhật Mùa Vọng đầu tiên, Francis đã chủ sự tại Saint Peter trên một Thánh lễ vì Cộng đồng người Congo. Nó được thực hiện trong Nghi thức Zaire năm 1988 kết hợp các yếu tố châu Phi để thúc đẩy …