Language
16:04
303
Defensor Mariae

14 lipca 1789

"Rzeczywiście, nie ma sroższego zwierzęcia nad człowieka ogarniętego bezbożnością i nienawiścią!" delurski.pl/2403/rewolucja-francuska/ More