1

4 miliony Żydów zamieszkałych w Polsce jest członkami Światowej Federacji Żydów - Joe Guzik

4 miliony Żydów zamieszkałych w Polsce jest członkami Światowej Federacji Żydów - Joe Guzik