vi.news
61

Francis: "Chúng ta phải tuân theo Liên Hợp Quốc"

"Nếu chúng ta coi mình là một phần nhân loại, thì nhiệm vụ của chúng ta là tuân theo khi các tổ chức quốc tế đưa ra tuyên bố," Giáo hoàng Francis nhấn mạnh trong cuộc họp báo ngày 10 tháng 9 của …