24:33

Maria spoluvykupitelka, chtivost peněz oslepuje

Římanům 5.kap., Evangelium sv. Matouše 6,19-33.