Language
25
vi.news

Tân chính thống luật không đủ để xử lý lạm dụng tình dục

“Chúng ta cần trở lại ngôn ngữ chi tiết và rõ ràng hơn của Bộ luật Chính thống năm 1917”, Hồng y Raymond Burke nói với đài phát thanh Raymond Arroyo của EWTN vào ngày 16 tháng 8. Burke gọi ngôn ngữ …