Gender v postní době 2019

Vážení biskupové, kněží a věřící, je postní doba a její podstatou je pokání. Ježíš jasně říká, a to platí pro každého: „Jestliže nebudete činit pokání, všichni zahynete!“ A to je velmi vážná věc! …
Zedad and one more user like this.
Zedad likes this.
Libor Halik likes this.