Prídu pokušenia, (Páter Ljubo Kurtovič, OFM)

Čítajúc a rozjímajúc nad Máriinými posolstvami vidíme, že niet posolstva, v ktorom nespomenie a nepozve nás k modlitbe. Modlitba je cesta k Bohu. Modlitba je prostriedok i ochrana pred pokušeniami. …
Paxus
Ljubo Kurtovič
Paxus likes this.