vi.news
165

Ủy ban về các phó tế nữ kết thúc công việc của mình

Ủy ban của Giáo hoàng Francis về các phó tế nữ đã hoàn thành công việc của mình vào tháng 6 và Đức Hồng y Ladaria đã đích thân trao bản báo cáo cuối cùng cho Francis. Theo VidaNuevaDigital.com (ngày…