Gloria.tv And Coronavirus: Huge Amount Of Traffic, Standstill in Donations
tr.news
18

Kısır Döngü: Papalık Tavsiyesi Yerine Sinod'un Sonuç Bildirgesini Kullanın

Francis, "Querida Amazonia"da kaleme aldığına göre, Amazon Sinodu’nun Sonuç Bildirgesini “değiştirmek” istemiyor. Bunun yerine, bunu “resmi olarak sunmak” istiyor ve “herkesi tam olarak okumaya …