lt.news
43

Sarah asmeniškai parodė Benedikto knygos viršelį, Gänsweinas patvirtino versiją italų kalba

lapkričio 19 d kardinolas Sarah Benediktui XIV nusiuntė visą jų bendros knygos apie celibatą tekstą. Sausio 3 d. Sarah asmeniškai aplankė Benediktą ir parodė jam knygos viršelio projektą, knygos …