Příbytek v nebi

V 14. kapitole Janova evangelia je zachyceno, jak Ježíš mluví s apoštoly při poslední večeři. Řekl: „Vaše srdce ať se nechvěje úzkostí.“ Zřejmě mezi nimi zavanul určitý duch strachu. Ono to někdy …
apredsasatoci and 3 more users like this.
apredsasatoci likes this.
artep likes this.
Theodorá-Máriá likes this.
Zedad likes this.