Tổng thống cho phép Brazil được thánh hiến cho trái tim vô nhiễm bởi Giám mục theo nghi thức cổ

Giám-mục-nghi-thức-cổ Fernando Arêas Rifan đã thánh hiến Brazil vào ngày 21 tháng 5 trước sự chứng kiến của Tổng thống Jair Bolsonaro cho Trái tim Vô nhiễm của Đức Mẹ. Arêas Rifan đứng đầu Cơ quan …
Léon Trương likes this.